<< #00107 >> veikkaus.info/suomi/veikkaus/ohjeet/haittojen_torjuminen.html -- Vienna Austria & Helsinki Finland (1902) -- | english | sports_betting | intertops_press_releases | casino | other | poker | sportsbook | nigeria | suomi | veikkaus | ohjeet | pelipaikat | veikkaussivustot | kadonneet | vihjeet | puhelinvihjeet |

Uusi pelijärjestelmä vedonlyöntiin

Vedonlyöntiin sijoitettujen rahojen menettäminen rajoittaa suuren ihmisjoukon jokapäiväistä elämää monissa maissa, joissa heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden olosuhteet ovat muutenkin varsin vaikeat. Siksi muutama urheilun ja vedonlyönnin parissa Suomen ulkopuolella työskentelevä henkilö on rahaa itselleen pyytämättä päättänyt yrittää auttaa. Häviäjistä aiotaan tehdä voittajia, jotta heidän elämänsä perusedellytykset saataisiin kuntoon.


Rakennamme siten eräänlaista vedonlyöntiin perustuvaa yksityistä sosiaalitoimistoa, jolle on olemassa suuri "sosiaalinen tilaus" erityisesti Keniassa, Nigeriassa ja Etelä-Afrikassa. Näissä vedonvälittäjillekin vähitellen yhä tärkeämmiksi muodostuneissa maissa on yhteensä yli 280 miljoonaa asukasta. Se on enemmän kuin viisikymmentä (50) kertaa Suomen väkiluku.

Vedonlyönnin hyötypalveluita kehitettäessä vähäväkisellä Suomella -- jonka pankkijärjestelmä on Kenian, Tansanian, Romanian ja Intian maksujärjestelmistä huomattavasti jäljessä -- ei ole asiassa merkitystä. Kun myös paikallinen markkinointi esittää Veikkaus Oy:n rahapelit urheilun seuraamista tukevana viihteenä, Suomessa aiheutetut haitat on valtiojohtoisin toimenpitein pystytty naamioimaan ja sijoittamaan sosiaalisten haittojen ulkopuolelle. Harhaanjohtamismenetelmä on sama, jolla Suomen työvoimaviranomaiset kätkevät suuren osan työttömyydestä.

Samalla kun Suomessa mennään taaksepäin, Afrikassa mennään nopeasti eteenpäin. Kiinnostus urheiluvedonlyöntiin internetissä on lisääntynyt voimakkaasti ja niin ovat lisääntyneet vedonlyönnin aiheuttamat haitatkin. Kiinnostusta ovat lisänneet asukkaiden keskimääräisen iän alhaisuus, nuorten suuri työttömyys, monien afrikkalaisten loistava menestys urheilijoina, tämän aiheuttama urheilun seuraamisen tärkeys, puutteellinen koulutus, puutteellinen vedonlyönnin lainsäädäntö, epäluotettavat paikalliset vedonvälittäjät ja niiden alhaiset kertoimet sekä pelaamisen muuttuminen helpoksi puhelimen ja internetin tultua yleiseen käyttöön. Haittoja voidaan lyhyimmin kuvailla epärealistisina suunnitelmina tehdä vedonlyönnistä itselleen ammatti. Sen seurauksena loppuvat rahat.

Vedonlyöjien ja heidän läheistensä olosuhteet eivät varmaankaan parane ainakaan suurissa Afrikan maissa ilman ulkopuolista apua. Olipa apu minkälaista hyvänsä, se ei edes tavoita vaikeuksiin joutuneista kuin pienen osan ja väkiluvun nopea kasvu pahentaa kokonaistilannetta jatkuvasti. Esimerkiksi Nigeriassa nainen synnyttää keskimäärin 5.5 lasta. Tämä tarkoittaa väestön suurta enemmistöä koskevana, että kaikki mahdolliset keinot on otettava käyttöön perheen toimeentulon turvaamiseksi.

Vedonlyöntiin lähes viimeisenä keinona turvautumisesta ei ole ollut vaikeuksiin joutuneille perheille apua, vaan tarvittavien tietojen ja taitojen puuttumisen vuoksi on käynyt juuri päin vastoin. Niin ei olisi saanut tapahtua. Pyrimme tarjoamaan tähän tarkasti kohdennetun toimivan ratkaisun, jonka yksityiskohdista ei ole vielä saatavana tietoja. Lupauskaan tämä ei ole, vaan hyvää tarkoittava suunnitelma, joka toteutuakseen vaatii vielä paljon työtä usealla mantereella -- ja vedonlyönnistä kun on kyse, myös usealla saarella. Tietojen julkaisupaikka ja julkaisutavat ovat nekin vielä avoimia.

Muita kohdemaita ja yksilön oikeudesta päättää itse

Vedonvälittäjien asiakastietojen perusteella muita tärkeitä kohdemaita ovat Brasilia, Intia, Puola, Ukraina ja Venäjä. Myös Espanja, Japani ja Saksa, joissa olosuhteet tärkeiden maiden kärkeen verrattuna ovat aivan erilaiset. Suomalaisten kannalta onnettominta on, että kaikista tunnetuista vedonvälittäjistä aiheuttamiinsa sosiaalisiin haittoihin vähiten huomiota on kiinnittänyt suomalainen Veikkaus Oy. Veikkaus Oy:n koko nykyinen olemassaolo perustuu harhaanjohtavaan mainontaan ja tekaistuun väitteeseen sosiaalisten haittojen torjumisesta kuvitteellisen monopolin mahdollistamilla ylihinnoilla.

Jonkinlainen tehtävä saattaisi siten olla olemassa myös pikkuisessa Suomessa, jonka väkiluku ei ole sadasosaakaan tärkeimpien kohdemaiden väkiluvusta. Pienuutensa vuoksi Suomi ei valitettavasti ole taloudellisesti kiinnostava eikä mitään Suomeen liittyvää kokonaisuutta voida hoitaa samoin kuin tärkeimmissä kohdemaissa. Jokainen vedonlyönnistä kiinnostunut yksilö on kuitenkin toisiin verrattuna yhtä tärkeä voidakseen oleskelumaastaan riippumatta tehdä omat valintansa itse. Vedonlyönnistä tunnetun periaatteen mukaisesti voidaan todeta lyhyenä yhteenvetona, että jotakin merkittävää saattaa olla tapahtumassa tai sitten ei ole.

veikkaus.info/suomi/veikkaus/ohjeet/haittojen_torjuminen.html